Na obrazku jest herb, który wyraźnie przedstawia dwa zwierzęta: niedźwiedzia i orła. Niedźwiedź i orzeł są eleganckie zilustrowane, co jest charakterystyczne dla ich siły i majestatyczności, co jest typowe dla symbolicznej natury herbu.

W załączniku znajduje się zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 5 marca 2024 r. znak G.683.123.2024.KD dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako numery 96/1, 98/1, 132/1, 134/1 oraz 155/1

Załączniki

Accessibility