Na obrazku widocznym jest baner z napisem „Bitwa regionów 2024 startuje”, ozdobiony kolorowymi, tradycyjnymi wzorami roślinnymi. pojawiło się na nim także logo ministerstwa dostępne i rozwój wsi.

„Bitwa Regionów” ogólnopolski konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich.

Na obrazku topograficznym mapy Polski, zaznaczono obszar inwestycji na czerwono. To zaznaczenie wyróżniające się na tle pozostałych map, wybrane miejsce rozwoju.

Informacja o ogłoszeniu przetargu – remont drogi w Świdnie

Gmina Wierzbno ogłosiła w dniu 5 kwietnia 2024 roku przetarg na remont drogi gminnej w miejscowości Świdno.

Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości ponad 1,3 miliona złotych.

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga gminna w miejscowości Świdno na długości ok. 1000 m.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 1. Wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
 2. Remont przepustów,
 3. Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
 4. Ustawienie krawężników, obrzeży,
 5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, poboczy,
 6. Wyprofilowanie o odbudowa rowów przydrożnych,
 7. Humusowanie i umacnianie skarp, rowów, poboczy,
 8. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 9. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 10. Uporządkowanie teren

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia.

Wykonawca będzie miał na realizację inwestycji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szczegółowy odcinek do remontu wskazuje załączona mapka.

Więcej informacji na stronie

https://gminawierzbno.pl/bip/zamowienia-publiczne/powyzej-130-000zl/

 

Na obrazku widocznym jest plakat promocyjny programu inwestycyjno-gospodarczego „Polski Ład”, przedstawiający logo funduszu rządowego oraz narodowy symbole Polski. Dominujące kolory wizualizacji są białe i czerwone, a całość ma charakter oficjalny i jest dostępny tylko dla odbiorców.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno” w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

Podpisanie umowy na realizację zadnia pn.:  „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno” 

w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na kwotę 7 095  654,91 zł.

W dniu 4 kwietnia2024  r. Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wierzbno Pani Marty Hałdaj podpisał umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego reprezentowanym przez Pana Sławomira Procha na realizację zadnia pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Wierzbno”.

WARTOŚĆ ZADANIA:  7 095 654,91 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: 7 005 000 zł.

W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane następujące drogi na terenie gminy Wierzbno:

 1. Jaworku na dz nr:  370/1,  166 oraz 370/2 – ok. 1800 m łącznie,
 2. Świdno do Janówka dz. nr 254 Janówek i dz. nr 75 Świdno – ok. 900 m.,
 3. Strupiechów dz. nr 375/2 ok. 590m.,
 4. Skarżyn dz. nr 370 – ok. 940m.,
 5. Sulki dz. nr 56 – 270 m.,
 6. Koszewnica dz. nr 210/1  – ok. 998 m.,
 7. Las Jaworski I nr 258/1 – ok. 673m.,
 8. Las jaworski nr 232 –  ok. 448m., dz. nr 177 i 80 –  ok. 486 m.,
 9. Jaworek dz. nr 370/2 – ok. 539 m
 10. Wierzbno dz. 94 –  ok. 400 m.,
 11. Wierzbno 200, 203/7 i 201/1 ok. 400 m.

Podstawowy zakres inwestycji polegający na przebudowie w/w dróg obejmuje m.in. :

– wykonanie profilowania istniejących nawierzchni,

– wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

– wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego,

– wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego,

–  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

– odwodnienie dróg,

–  pielęgnacja drzew i wycinka krzaków,

–  usunięcie zawyżonych poboczy i zalegającego humusu,

–  odtworzenie rowów,

– montaż znaków pionowych,

–  zmianę oznakowania poziomego itd.

Planowana data ukończenia inwestycji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. wrzesień 2024 r.

Na zdjęciu widać grupę ludzi w klasie, którzy są sami interakcją. Jeden z nich wydaje się być w trakcie prezentacji lub zgłoszenia dla uczestników.

Wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego pn ”Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna„ i „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny”

W dniach 26.03.2024r. i 27.03.2024r. w placówkach szkolnych z terenu gminy Wierzbno  odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego pn” Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna „ i „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny”.

Accessibility