Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Turystyka
Oświata
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Informacje dla mieszkańców
GOPS
RODO/IOD
Psy do adopcji
Biuletyn Informacji Publicznej
Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy Czwartek, 06 Sierpnia 2020 roku.   
2020-07-21
Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Poniżej znajduję się przykładowo wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami oraz puste formularze do pobrania.

W związku panującą pandemią koronawirusa prosimy o wybór opcji przekazania zwrotu podatku na rachunek bankowy oraz o podanie swojego numeru telefonu w celu kontaktu urzędu, w razie wątpliwości co do poprawności wniosku.

2020-07-09
BITWA O WOZY - II TURA

2020-07-08
Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIŃSKU MAZOWIECKIM OFERUJE:

Jeżeli jesteś zainteresowany/a/ wstąpieniem w struktury jednostek /instytucji/ wojskowych /za stałe lub czasowo/ proszę o zapoznanie się z Naszą ofertą.

1. W chwili obecnej każdy obywatel/ka/ może ubiegać się o przyjęcie do:

 1. Zawodowej służby wojskowej.
 2. Służby kandydackiej /szkolnictwo wojskowe/.
 3. Służby w wojskach obrony terytorialnej.
 4. Służby przygotowawczej.
 5. Na długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy /od 1-3 miesięcy/.

2. Oferta  dotyczy osób /mężczyzn i kobiet/ którzy:

 1. Posiadają polskie  obywatelstwo.
 2. Wiek min. 18 l. max 55 l. w korpusie szeregowych i 63 l. w korpusie podoficerskim i oficerskim.
 3. Dobry stan zdrowia /kat. A/.
 4. Wykształcenie – w zależności od formy służby – min. gimnazjalne /podstawowe/ a w przypadku uczelni wojskowych średnie z maturą.

WARUNKI REKRUTACJI ORAZ INNE INFORMACJE /oprócz wymienionych w pkt. 2/:

 1. ZAWODOWA SŁUŻBA  WOJSKOWA.
 1. posiadanie tytułu żołnierza rezerwy /odbycie przeszkolenia wojskowego i złożenie przysięgi wojskowej/;
 2. posiadanie specjalności wojskowej, wyszkolenia cywilnego zgodnego z wymaganym przez dowódcę jednostki wojskowej;
 3. pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.
 5. Nabór we wszystkich korpusach osobowych /szeregowych, podoficerów i oficerów/ i specjalnościach wojskowych prowadzą jednostki wojskowe na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronach internetowych JW i WKU.
 6. Uposażenie w poszczególnych stopniach wojskowych wynosi: szer. – 4110,00 zł, kpr. – 4660,00 zł, ppor. 5790,00 zł.

2. SŁUŻBA KANDYDACKA /SZKOLNICTWO WOJSKOWE/.

UWAGA: nabór do uczelni wojskowych został wydłużony do 17.07.2020 r.

 1. nabór prowadzą: Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto do 14 sierpnia można składać wnioski do Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie.
 2. posiadanie wykształcenia średniego ze świadectwem dojrzałości;
 3. pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.
 5. Student uczelni wojskowej nie ponosi żadnych kosztów kształcenia /zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie itp. – bezpłatne/. Po ukończeniu uczelni ma zagwarantowaną pracę w wybranej JW. Ponadto otrzymuje świadczenie pieniężne, które wynosi 1200,00 zł na I roku w stopniu szeregowego i kolejnych latach studiów jest odpowiednio wyższe.
 6. Więcej informacji na stronach ww. uczelni i szkoły podoficerskiej oraz WKU.

3. TERYTORIALNA  SŁUŻBA  WOJSKOWA.

 1. Służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą odbywać osoby na co dzień pracujące, studiujące i uczące się.
 2. Nabór do WOT na naszym terenie prowadzą 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej WOT. Ponadto można ubiegać się o przyjęcie do innych jednostek WOT na terenie całego kraju, co jest istotne ze względu na czasowy pobyt w innej miejscowości.
 3. Żeby  zostać „terytorialsem” należy wniosek złożyć w macierzystym WKU a następnie odbyć przeszkolenie w wybranej jednostce WOT /16 – dniowe dla osób, które dotychczas nie odbywały żadnej formy służby wojskowej lub 8 – dniowe dla żołnierzy rezerwy/. Po zakończonym szkoleniu żołnierz WOT odbywa 2 dniowe /weekendowe/ ćwiczenia jeden raz w miesiącu.
 4. Uposażenie: 117,14 zł za każdy dzień szkolenia i 411,00 zł dodatek za gotowość bojową czyli za odbyte dwudniowe ćwiczenia otrzymuje świadczenie w wysokości 645 zł. Za szesnastodniowe szkolenie otrzymuje uposażenie w wysokości 1872 zł.
 5. Najbliższe szkolenia w 5 i 6 Brygadach OT rozpoczynają się już w sierpniu. Więcej informacji można uzyskać w WKU w Mińsku Mazowieckim lub na stronach internetowych WKU i WOT.

4. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

 1. jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy” a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej w tym zawodowej i ochotniczej w rezerwie.
 2. szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia /jednostce wojskowej/ trwa ok 3,5 miesiąca /dotyczy korpusu szeregowych/.
 3. najbliższe szkolenie rozpoczyna się we wrześniu br. Biorąc pod uwagę proces rekrutacji wniosek do WKU należy złożyć jak najszybciej.
 4. więcej informacji na temat służby przygotowawczej można uzyskać bezpośrednio w WKU lub na stronie internetowej WKU.
 5. uposażenie: 1233,00 zł za miesiąc służby plus odprawa w wysokości 2600,00 zł po ukończeniu służby przygotowawczej.
 6. uwaga absolwenci klas wojskowych /certyfikowanych/, dla Was szkolenie rozpoczyna się już 10 sierpnia i trwa tylko ok. miesiąc.

5. DŁUGOTRWAŁE ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY /w trybie ochotniczym/.

 1. Czas trwania ćwiczeń: od jednego do trzech miesięcy. Szkolenie dotyczy żołnierzy rezerwy we wszystkich korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych. Wniosek należy złożyć w WKU.
 2. Szkolenie jest realizowane w wytypowanych jednostkach na terenie całego kraju. Najbliższa JW realizująca takie szkolenie to 1 BPpanc z Wesołej a najbliższe szkolenie rozpoczyna się już 13 lipca a kolejne w następnych miesiącach do końca br.
 3. Uposażenie zgodne z posiadanym stopniem wojskowym np. szeregowy 4110,00 zł.

Wybierając jedną w ww. przedstawionych ofert należy pamiętać, że bierzesz aktywny udział w systemie obronności RP ale również, że jest to okazja do sprawdzenia się w działaniu na współczesnym polu walki, możliwość uzyskania nowych umiejętności a w dalszej perspektywie może wstąpienia w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego.

Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że realizując swoje pasje i marzenia zarabiasz co w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.

Więcej informacji o przedstawionych ofertach można uzyskać odwiedzając WKU w Mińsku Mazowieckim, odwiedzając naszą stronę internetową /www.wkuminskmaz.wp.mil.pl/ lub dzwoniąc do Nas na nr telefonów podane na stronie. Od pewnego czasu również jesteśmy na facebooku.

                                 Wojskowy Komendant Uzupełnień

                          w Mińsku Mazowieckim

                        /-/ ppłk Krzysztof GEMZA

2020-07-02
Transmisja obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy

Transmisja obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Wierzbno

rozpocznie się 2 lipca 2020 r. o godz. 1000

na stronie https://tvpowiat.pl/transmisje-na-zywo/

2020-07-01
Informacja o zmianie godzin pracy

Na początekPokaż poprzednie1-5  /253Pokaż następneNa koniec
Portal mapowy
Projekt EA- Elaktroniczna Administracja
Projekt BW- Bazy wiedzy
Wrota Mazowsza
Jednolity Plik Kontrolny
Koordynacja Ekonomii Spolecznej na Mazowszu
Kącik Przedsiębiorcy- Mikroporady.pl
Krajowa Administracja Skarbowa
Czystrze powietrze
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Lokalna Grupa Dzialania
Lokalna Grupa Dzialania
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
PSE
Związek Polskich Samorządów
PSE
Ilość odwiedzin: 866917
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011