Szanowni Państwo, 

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Węgrowskim.    

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: (25) 740 92 15

albo przez stronę Internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Poniedziałek 10.00-14.00 w Stoczku – Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5

Wtorek 08.00-12.00 w Korytnicy – Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20

Środa 09.00-13.00 w Łochowie- Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75

Czwartek 08.00-12.00 w Łochowie- Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75

Piątek 10.00-14.00 w Sadownem – budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ul. Kościuszki 7

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48

Poniedziałek 09.00-13.00 w Łochowie – Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75

Wtorek 09.00-13.00 w Łochowie – Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75

Środa 09.00-13.00 w Węgrowie – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

Czwartek 14.00-18.00 w Węgrowie – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

Piątek 09.00-13.00 w Łochowie – Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediacjęAccessibility