Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy zachęca Panie do dbania o swoje zdrowie poprzez wykonywanie badań profilaktycznych w ramach:

– Programu profilaktyki raka piersi skierowanego do kobiet w wieku od 50 do 69 lat.

Badanie mammograficzne wykonywane jest okresowo:

co 24 miesiące u kobiet w wieku od 50 do 69 lat;

co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA.

– Programu profilaktyki raka szyjki macicy skierowanego do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, w ramach którego badanie cytologiczne wykonywane jest w 36 miesięcznych odstępach czasu (co jest zgodne z Europejskimi zaleceniami w zakresie zapewnienia jakości skriningu raka szyjki macicy). W Instytucie oferujemy wszystkim Paniom cytologię na podłożu płynnym (LBC).

– Pilotażu badań HPV – projekt realizowany na zlecenie Ministra Zdrowia mający na celu dokonanie wyboru optymalnego testu dla Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Pilotaż skierowany jest do kobiet w wieku 30-59 lat, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy (lub 12 miesięcy w przypadku występowania czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy) nie miały wykonanego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Pilotaż zakłada losowanie uczestniczek do jednego z dwóch ramion: grupy, w której zostanie wykonana cytologia na podłożu płynnym (LBC) lub grupy, w której zostanie wykonane badanie molekularne w kierunku wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego (test HPV-HR).

Badania wykonywane są Instytucie Onkologii w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5.

Zapraszamy do zapisów (terminy wizyt dostępne także w godzinach popołudniowych i w soboty)

– pod nr telefonu 608 668 696 – badanie cytologiczne/Pilotaż badań HPV DNA,

– pod nr telefonu 604 513 333 – badanie mammograficzne.

*Badania skierowane są do osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2020 poz. 2209)

Załączniki

Accessibility