Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Celami tego Konkursu są:

  • popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
  • propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu,
  • poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy,
  • zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. 

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  • indywidualny wolontariusz,
  • wolontariat grupowy,
  • szkolne/przedszkolne koło wolontariatu,
  • wolontariat seniorów,
  • kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

Działalność wolontariuszy widoczna jest w wielu obszarach, w których swoje zadania realizuje samorząd województwa, są to m. in. edukacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska, kultura fizyczna i turystyka czy ochrona zdrowia. Jednocześnie wyjątkowo w tej edycji została dodana kategoria specjalna, w której uhonorowana zostanie organizacja pozarządowa za działalność na rzecz pomocy Ukrainie. Aktywność, która będzie zaliczana do tej kategorii może być prowadzona na terenie naszego kraju oraz Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej. 

Nabór zgłoszeń trwa od 22 sierpnia do 30 września br.

W załącznikach znajdą Państwo regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy

Załączniki

Accessibility