zdjęcie tablicy informacyjnej

Zakończono budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy szkole podstawowej im. Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie.

 

Koszt: 561 304,35 zł. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przedmiotem prac była dostawa i montaż biologicznej oczyszczalni ścieków z obrotowym złożem biologicznym, obsługującej Szkołę Podstawową oraz Dom Nauczyciela w Wierzbnie.

Oczyszczalnia ścieków  spełnia wymogi normy PN-EN 12255, ma przepustowość 14 m3/d i RLM do 70, posiada system dozowania ścieku z osadnika wstępnego do bioreaktora, posiada bufor na przyjęcie nierównomiernego dopływu ścieku,  proces technologiczny odbywa się w pełni automatycznie. Oczyszczalnia posiada sterownik zarządzający procesem technologicznym oraz sygnalizację alarmową.

Wykonawcą prac była firma: INSTAL Grzegorz Retko z Emilianowa.

Accessibility