Czerwony traktor na polu a nad nim napis "Zwrot podatku akcyzowego zmiany w dopłatach"

Od 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego (dotychczas wynosiła 1,00 zł na 1 litr).

Oznacza to, że producent rolny może uzyskać:
• 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych
• 48 zł (40 x 1,20) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Termin składania wniosków: od 1 lutego 2023 do 28 lutego 2023 r.
Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego: od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Dotacje wypłacane będą w terminie: 3-28 kwietnia 2023 r.
Wypłata pieniędzy przelewem bankowym do którego niezbędne jest podanie numeru konta oraz nazwy banku.

W przypadku gruntów dzierżawionych należy dołączyć umowy dzierżawy, bądź oświadczenie o użytkowanych/dzierżawionych gruntach.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dołącza się jednorazowo w danym roku.

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
Czerwony traktor na polu a nad nim napis “Zwrot podatku akcyzowego zmiany w dopłatach”

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

Accessibility