Bele słomy ofoliowane na łące

Wójt Gminy Wierzbno informuje, iż Gmina Wierzbno wystąpi z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy (posiadający siedzibę gospodarstwa na terenie Gminy Wierzbno) zainteresowani przekazaniem odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

– folia rolnicza

– siatka i sznurek do owijania balotów

– opakowania po nawozach

– opakowania typu Big Bag

mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Wierzbnie o udział w programie w terminie do dnia 10.02.2023 r. pokój nr. 6, w godzinach pracy urzędu.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Wierzbno dotacji z NFOŚiGW na realizację planowanego zadania projekt nie będzie realizowany.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady pochodzące z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Załączniki

Accessibility