Wójt Gminy Wierzbno informuje, że uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Wierzbno, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego Stypendium Wójta Gminy Wierzbno.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów zawiera Uchwała NR LIII/292/2023 RADY GMINY WIERZBNO
z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Wierzbno, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Wierzbno”.

Termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Wierzbno 13 czerwca 2024r. 

Załączniki

Accessibility