Możesz wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosując przez pełnomocnika, jeśli masz prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i:

 • skończysz 60 lat najpóźniej w dniu głosowania (9 czerwca 2024 r.) lub
 • masz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Masz prawo do głosowania w wyborach, jeśli:

 • nie ubezwłasnowolniono Cię,
 • sąd albo Trybunał Stanu nie orzekł, że pozbawia Cię praw wyborczych.

[!] Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać tylko do 31 maja 2024 r.

Krok po kroku

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty.
 2. Dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
  [!] Jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów określonych w przepisach, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wezwiemy Cię do usunięcia wad wniosku. Będziesz mieć na to 3 dni. Jeśli tego nie zrobisz odmówimy sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Urzędnik skontaktuje się z Tobą, aby ustalić termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Zgoda osoby, która ma być pełnomocnikiem, na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
  [!] Nie musisz dołączać tego dokumentu, jeśli najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.
 4. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość, np. dowód osobisty, paszport.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbnie,
 2. przez internet na stronie www.gov.pl,
 3. pocztą na adres Urzędu Gminy w Wierzbnie.                                                         Składam wniosek osobiście:
 1. Pobierz i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Uzyskaj pisemną zgodę osoby, która ma być pełnomocnikiem, na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.
 4. Złóż wniosek w Urzędzie Gminy lub wyślij go pocztą na jej adres korespondencyjny.
 5. Urzędnik skontaktuje się z Tobą, aby ustalić termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
 6. Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony:
  • w miejscu Twojego zamieszkania,
  • poza miejscem Twojego zamieszkania, jeśli zwrócisz się o to we wniosku.

Składam wniosek przez internet:
Jeśli chcesz sporządzić akt pełnomocnictwa do głosowania przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na stronę www.gov.pl.
 2. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
 3. System przeniesie Cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
 5. Sprawdź i podpisz zgłoszenie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 6. Urzędnik skontaktuje się z Tobą, aby ustalić termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
 7. Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony:
  • w miejscu Twojego zamieszkania,
  • poza miejscem Twojego zamieszkania, jeśli zwrócisz się o to we wniosku.
Accessibility