Jeśli w dniu wyborów będziesz przebywać poza miejscem stałego pobytu, możesz złożyć wniosek do dowolnego urzędu gminy i otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Na podstawie takiego zaświadczenia możesz głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
[!] Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego można składać od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r.

Krok po kroku

  1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty.
  2. Dokumenty przekaż do urzędu. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
  3. Gotowe zaświadczenie odbierz osobiście lub przez osobę, którą upoważnisz do tego.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
  2. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość np. dowód, paszport.
  3. Jeśli inna osoba będzie odbierała Twoje zaświadczenie, musi mieć ze sobą:
    • upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania
    • swój dokument tożsamości do wglądu.
Accessibility