Uczniowie z klas czwartych, uczący się w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wierzbno, otrzymali bezpłatne laptopy typu Dell Latitude 3540. Sprzęt komputerowy o wartości 82449,36 zł został przekazany gminie w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji i przekazywany został sukcesywnie beneficjentom.

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, a następnie także w kolejnych latach, uczniowie klas czwartych będą otrzymywać od rządu darmowe laptopy. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Laptopy przekazywane były przez dyrektorów szkół na mocy umowy podpisywanej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci. Zgodnie z umową specjalnie oznakowanych laptopów nie można sprzedawać przez okres 5 lat.

Logo Ministerstwa Cyfryzacji, oraz 2 zdjęcia dyrektorów szkół z dziećmi podczas przekazania laptopów
Accessibility