„EKOPRACOWNIA” zadanie pn" Jesteśmy EKO" dofinansowana ze środków Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie  50 000,00 zł

Gmina Wierzbno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn” Jesteśmy EKO” w ramach programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Dofinansowanego ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Wierzbnie im. II Armii Wojska Polskiego zostanie utworzona ekopracownia.

„EKOPRACOWNIA” zadanie pn” Jesteśmy EKO” dofinansowana ze środków Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie  50 000,00 zł

Koszt kwalifikowany zadania 55950,00 zł.

Załączniki

Accessibility