Na obrazku stożkowym wykonanym z wikliny, który stoi na drewnianym stole. Koszyk jest pusty, krzesło ma ciemnobrązowy kolor i jest umiejscowiony na tle niewyraźnego, neutralnego tła.

Drodzy Sołtysi, z okazji Dnia Sołtysa składamy Wam i Członkom Rad Sołeckich podziękowanie za pracę na rzecz lokalnej społeczności, zaangażowanie w sprawy mieszkańców Gminy Wierzbno oraz dobrą współpracę w realizacji wspólnie podejmowanych przedsięwzięć.

Życzymy Wam satysfakcji płynącej ze zrealizowanych planów i zamierzeń oraz zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym.

Małgorzata Karczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski
Wójt Gminy Wierzbno

Na widocznym miejscu jest kosz pełen kolorowych kwiatów, który stoi na stole przed żółtym wejściem. Ciepła barwa budynku kontrastuje z różnorodnością kwiatów w koszu, dodając nazwę uroku.
Accessibility