Wszystkie osoby chętne do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w sierpniu 2021 r. prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami:

Termin składania wniosków: od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Faktury VAT stanowiące dowód zakupu: od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata pieniędzy przelewem bankowym do którego niezbędne jest podanie numeru oraz nazwę banku. Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1-29 października 2021 r.

W przypadku gruntów dzierżawionych należy dołączyć umowy dzierżawy, bądź oświadczenie o użytkowanych/dzierżawionych gruntach

Wszystkie niezbędne pliki znajdują się poniżej.

Załączniki

Accessibility