Rada Gminy Wierzbno udzieliła Wójtowi Emilowi Wąsowskiemu absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie gminy za 2020 r. odbyła się w dniu 27 lipca o godz. 10:00. Podczas sesji został przedstawiony raport o stanie gminy, odbyła się debata, w której wzięli udział radni, a następnie zostało przeprowadzone głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta Gminy. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.
Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było udzielenie przez Radę Gminy absolutorium Wójtowi. Absolutorium jest udzielane w oparciu o sprawozdanie z wykonania planu finansowego budżetu Gminy Wierzbno za rok 2020. Rada Gminy również jednogłośnie podjęła decyzję o udzieleniu absolutorium. Wójt Emil Wąsowski dziękując za udzielone wotum zaufania i absolutorium, podkreślił, że jest to wspólne osiągniecie radnych i pracowników urzędu gminy. To nasza wspólna praca. – mówił Wójt, życząc sobie i wszystkim obecnym dalszej owocnej współpracy i realizacji wytyczonych celów.Accessibility