Mając na względzie trwające działania wojenne na terytorium Ukrainy podjęto czynności mające na celu zapewnienie obywatelom Ukrainy dostępu do informacji w sprawie możliwości wjazdu i pobytu na terytorium Polski oraz oferowanej pomocy. W tym celu Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Aby uzyskać informację, w zakresie m.in. punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce należy zadzwonić pod nr: +48 47 721 75 75. Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są również na stronie internetowej Urzędu do spraw Cudzoziemców pod adresem http://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Punktem kontaktowym w sprawie cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kontakt telefoniczny z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego możliwy jest przez cała dobę pod numerami telefonów: 22 595 13 00, 22 595 13 01

Załączniki

Accessibility