plakat ze zbożem i napisem Wybory do izb rolniczych

SPIS UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

Zgodnie z art. 28 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 183) i §11 ust.1 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że od dnia 21 sierpnia 2023 r do dnia 25 sierpnia 2023 r zostanie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach, mogą sprawdzić czy zostały umieszczone w spisie wyborców, który jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Wierzbno pok nr 2 ( tel. 25 7934495 w.38) od dnia 21 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu tj. od godz.7.30 do godz. 15.30

Accessibility