logo Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie informuje, że w latach 2023 – 2024  będzie realizował projekt  pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie węgrowskim (I)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Osi priorytetowej VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  Projekt jest zgodny z celem szczegółowym FEM 2021-2027 „Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej”.

 

Więcej na stronie: https://wegrow.praca.gov.pl/-/21640522-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027

Załączniki

Accessibility