Szanowni Państwo, w imieniu fundacji “Kulturalna Przestrzeń” z Piekoszowa chciałabym poinformować, iż jesteśmy w trakcie realizacji projektu pn. “Moda na EtnoFit”, dofinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

“Moda na EtnoFit” to projekt, którego celem jest promowanie staropolskiej kuchni regionalnej i łączeniu tego, co tradycyjne ze zdrowym odżywianiem. Projekt realizowany będzie od sierpnia 2021 roku do grudnia 2023 roku. W ramach projektu zaplanowane zostały: warsztaty kulinarne, wydanie publikacji książkowej z przepisami ze wszystkich regionów Polski, kulinarna gra planszowa, organizacja tzw. Rynków Smaków, na których prezentowane będą tradycyjne wyroby z danego regionu, a na zakończenie odbędzie się Festiwal Etno Fit Smaki. Pierwszym jego działaniem będą warsztaty „Etnofit na talerzu”, które przeprowadzą profesjonalni i doświadczeni kucharze, znający lokalny rynek i tradycje danego regionu. Przedsięwzięcie skierowane jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Uniwersytetów Ludowych z 16 województw z całej Polski. Udział w nich weźmie od 5 do 10 organizacji z danego województwa (w zależności od liczby mieszkańców województwa). W czasie trwania warsztatów uczestnicy będą uczyć się przygotowywać staropolskie dania kuchni ludowej, która była serwowana przed kilkudziesięcioma laty w danym regionie i wykorzystywać jej smaki tak, aby tworzyć z nich dania fit. Warsztaty będą odbywać się w każdym z 16 województw. Do udziału w warsztatach planujemy zaprosić po 3 członków danej organizacji (Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy Uniwersytetu Ludowego). W ramach konsultacji w warsztatach udział weźmie także dietetyk oraz antropolog kulturowy. Warsztaty zaplanowane zostały w okresie od listopada 2021 roku do sierpnia 2022 roku.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić organizacje z Państwa gmin do udziału w projekcie i warsztatach kulinarnych. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy oraz plakaty dotyczące projektu i warsztatów. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za zamieszczenie informacji o naszym przedsięwzięciu na Państwa stronie internetowej. Prosimy także o przekazanie powyższej informacji oraz materiałów promocyjnych dołączonych do niniejszego pisma Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubom Seniora, Uniwersytetom Ludowym czy Uniwersytetom Trzeciego Wieku działającym na Państwa terenie i zachęcenie ich do udziału w przedsięwzięciu.

Rekrutacja do udziału w warsztatach odbywać się będzie od 23 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 roku.

Więcej informacji na temat projektu oraz organizowanych w ramach niego warsztatów można uzyskać pod nr telefonu: 41 306 11 83, lub mailowo pod adresem: fundacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl.

Załączniki

Accessibility