Gmina Wierzbno zakończyła realizację czterech zadań inwestycyjnych mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Wierzbno. Realizacja zadań była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”

Całkowity koszt zrealizowanych zadań wyniósł: 111 000,01 zł, w tym środki pochodzące
z dofinansowania w łącznej wysokości 40 000,00 zł.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021 zrealizowano:

  1. „Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdno” – zakres prac obejmował zdemontowanie starych opraw oświetleniowych typu OUR 125W, dostawę i montaż w ich miejsce nowych kompletnych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED o mocy 35W, przewodów zasilających oprawy oraz niezbędnego osprzętu (bezpieczników, mocowań, zabezpieczeń), modernizację układu zasilania SON z zastosowaniem zegara astronomicznego.
  2. „Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Dwór” – zdemontowanie starych opraw oświetleniowych typu OUR 125W, dostawę i montaż w ich miejsce nowych kompletnych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED o mocy 35W, przewodów zasilających oprawy oraz niezbędnego osprzętu (bezpieczników, mocowań, zabezpieczeń), modernizację układu zasilania SON z zastosowaniem zegara astronomicznego.
  3. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cierpięta” – zakres prac obejmował wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej.
  4. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze” – zakres prac obejmował wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej.

Załączniki

Accessibility