Obrazek przedstawia spękaną, wyschniętą ziemię z której wyrasta mała zielona roślinka

Podstawą oszacowania szkód jest  złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Zgłoszenie szkody przez aplikacje jest niezbędne, aby otrzymać pomoc suszową. Złożenie wniosku o oszacowanie strat przez aplikację jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. 

Usługa została zaktualizowana na rok 2023. Można już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września

Link do aplikacji ,,Zgłoś Szkodę rolniczą”: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Link do strony monitorującej Szuszę: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1433042/

Jeżeli rolnik zebrał już plony to w aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1350) rolnik może również zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną. Komisja może dokonać szacowania szkód wyłącznie w uprawach do czasu ich zbioru.

 

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

 

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
Obrazek przedstawia spękaną, wyschniętą ziemię z której wyrasta mała zielona roślinka

DODAJ ZAŁĄCZNIKI

Accessibility