Organizacja z gminy Wierzbno po raz kolejny otrzyma dofinansowanie na realizację projektu społecznego w ramach programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Już niedługo mieszkańcy Czerwonki będą mogli skorzystać z ocieplonego budynku świetlicy wiejskiej. W ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Wierzbno zostanie zrealizowany drugi już projekt dofinansowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Tym razem będzie to termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonce zainicjowana przez Koło Gospodyń Wiejskich. Wzmocnienie i termoizolacja poprawi nie tylko efektywność energetyczną budynku, ale również Koło Gospodyń Wiejskich i inne podmioty kulturalne zyskają bardziej komfortowe warunki dla swoich aktywności. Dzięki temu świetlica stanie się nowym miejscem na mapie Czerwonki integrującym lokalną społeczność.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podczas trzech edycji dobrosąsiedzkiego programu grantowego przekazały już ponad 3,6 miliona złotych na realizację ponad 180 projektów. Lokalni działacze zgłaszali projekty w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne i zdrowie. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijswojeotoczenie.pl.

Załączniki

Accessibility