Szanowni mieszkańcy, Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego w miejscowości Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170.40 / 4+300.00”. Pełna treść zawiadomienia jest do Państwa dyspozycji, do pobrania poniżej.

Załączniki

Accessibility