Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu poprzez stronę http://www.zone.gunb.gov.pl/. Żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
W przypadku braku dostępu do internetu, podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wierzbnie, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno lub przesłać listownie.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu, lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Czas na złożenie deklaracji:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
  • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
Wszelkie potrzebne informację dotyczące CEEB znajdują się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Załączniki

Accessibility