Wzor-tablicy-dla-gminnych-punktow-info-promo-programu-Czyste-Powietrze

Informacja o realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Wierzbno – stan na dzień 31.03.2023

  1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie- 34
  2. Liczba zawartych umów o dofinansowanie –28
  3. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 14
  4. Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Wierzbno – 384 316,67 zł
Accessibility