Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbno

 

Koszt inwestycji wyniósł: 129 316,05 zł.

Gmina Wierzbno w ramach realizacji tej inwestycji otrzymała:

89 316,05 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

40 000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga #solidarnośćmazowiecka

Accessibility