Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 420918W Wyględówek – Nadzieja  od km 0+498 do km 1+497, na długości 0,999 km,

w miejscowościach Wyględówek i Nadzieja, Gmina Wierzbno

zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt inwestycji wyniósł: 1 257 291,77 zł.

Gmina Wierzbno w ramach realizacji tej inwestycji otrzymała:

  • 558 497,66 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 698 794,11 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki własne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

W ramach inwestycji wykonano:

– rozbiórka i wykonanie nowej podbudowy z kruszywa

– pobocza z kruszywa łamanego,

– budowa kanału technologicznego,

– nawierzchnię jezdni z dwóch warstw masy mineralno asfaltowej,

– zamontowano znaki pionowe.

Accessibility