Plakat z podskakującą młodzieżą i napis Wiele dróg, jedno stypendium

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty i ucz się w wybranym liceum lub technikum w Polsce!

Stypendium naukowe Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1700 zł netto na osobę. Kandydat lub kandydatka musi też:

kończyć w tym roku szkołę podstawową,

pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,

Więcej informacji zajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC : https://efc.edu.pl/programy/horyzonty, na Instagramie i TikToki @stypendium_horyzonty

Załączniki

Accessibility