czarny orzeł na białym tle, pod nim napis WOJEWODA MAZOWIECKI

W załączniku znajduje się obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o ustalenie odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym znak SPN-S.7570.319.1186.2018.BŁ

Załączniki

Accessibility