Zdjęcia z podpisania umowy przez Starostę Powiatu Węgrowskiego, obok są też Wójt Gminy Wierzbno, Radny Powiatu Węgrowskiego oraz Senator RP Maciej Górski

W dniu dzisiejszym Starosta Powiatu Węgrowskiego podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą: “Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik – (granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów”. Wykonawcą zadania jest firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna. Wartość inwestycji –  3 512 301,58 zł. Środki na to zadanie zostały pozyskane przez Powiat Węgrowski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje remont odcinka od miejscowości Wierzbno do skrętu do miejscowości Adamów i będzie polegało na ułożeniu dwóch warstw asfaltowych, obustronne usypanie poboczy o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego, odtworzenie rowów oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Przy podpisaniu umowy uczestniczyli Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski, Senator RP Maciej Górski oraz Radny Rady Powiatu Łukasz Komorowski.

Gmina Wierzbno na w/w zadanie zabezpieczyła środki ok. 1 mln zł. Czas realizacji to 8 miesięcy od podpisania umowy. Według zapewnień wykonawcy roboty rozpoczną się gdy tylko warunki pogodowe na to pozwolą.

W pierwszej połowie 2024 roku mieszkańcy naszej gminy pojadą już nowo wyremontowanym odcinkiem drogi – dodaje Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski

fot. Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Accessibility