Na obrazku będącym źródłem opakowania, które pojawia się czerwono-biała flaga. Flagę można zastosować przez klarowne ściany boczne, co powoduje jego przejrzystość.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie z dnia 5 marca 2024 r.
Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym:
•Okręg wyborczy nr 3, obejmujący: Cierpięta, Kazimierzów, Stary Dwór
W okręgu wyborczym nr 3 w terminie do dnia 4 marca 2024 r. zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbnie przyjmuje w swojej siedzibie:
w Urzędzie Gminy w Wierzbnie, Wierzbno 90; 07-111 Wierzbno
do dnia 11 marca 2024 r. godz. 16.00
Dyżury:
08.03.2024r. 14.00-16.00 11.03.2024r. 9.00-16.00
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbnie
Marzena Skarżyńska

Accessibility