Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się 5 obwieszczeń Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym.

Załączniki

Accessibility