Na obrazku widnieje flaga Polski, składany się z dwóch poziomych pasów - biały na górze i czerwonego na dole. Na fladze umieszczone są słowa „wybór samorodów” z wymyślonym czcionką.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY WIERZBNO

z dnia 4 marca 2024 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Wierzbno przekazuje informację   o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Załączniki

Accessibility