Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Wójt Gminy Wierzbno uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość zorganizowania przez Urząd Gminy Wierzbno transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Transport (dowóz) zostanie zapewniony po uprzednim zgłoszeniu potrzeb transportowych przez osobę chętną do szczepienia. Bezpłatny dowóz do punktu szczepień przysługuje:

a)     osobom niepełnosprawnym, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b)     osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień;

c)      osobom powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Transport może być realizowany na obszarze Gminy Wierzbno. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami danej gminy, transport może być realizowany, nie dalej niż 20 km od granic gminy.

 

Osoba do kontaktu:

Monika Połaska, tel. 25 793 44 95 wew. 35, e-mail: m.polaska@gminawierzbno.pl











Accessibility