Lokalna Grupa Działania “Bądźmy Razem” zaprasza wszystkich, którzy na naszym terenie zajmują się wytwarzaniem produktów lokalnych, potraw regionalnych lub rękodzieła artystycznego (osoby, firmy, organizacje, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych producentów żywności itp.) do przesłania informacji na temat swojej działalności. Pozyskane w ten sposób dane zostaną umieszczone w publikacji książkowej, której celem jest promocja wytwórców produktów lokalnych i rękodzieła artystycznego. Książka zostanie wydana w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego”, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Publikacja ukaże się w nakładzie 2000 egzemplarzy i będzie przeznaczona do nieodpłatnej dystrybucji. Formularz można przesłać do 30 września br.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod linkiem: http://www.lgdbadzmyrazem.pl/przygotowanie-publikacji-ksiazkowej-nt-potraw-regionalnych-i-rekodziela-artystycznego-projekt-zydel/Accessibility