Konsultacje społeczne dot. Procedur wyboru i oceny operacji w ramach PS WPR 2023-2027"

W związku z nową perspektywą dotyczącą Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027 oraz wywiązując się z zobowiązań podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” poddaje nw. dokumenty konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłać e-mailem na adres: lgdbadzmyrazem@gmail.com lub do biura LGD w terminie do 05.02.2024r. do godz. 15.00
Wszelkie informacje na stronie LGD Bądźmy Razem

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
zielone koło i napis LGD BĄDŹMY RAZEM

Accessibility