Prawo do zakupu preferencyjnego węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł będą miały osoby, którym przysługuje otrzymanie dodatku węglowego.

TERMINY ZAKUPU WĘGLA

·    1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

·    1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Węgiel będzie posiadał certyfikat jakości danego asortymentu. Ostateczna cena węgla zostanie ustalona po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu, czyli spółką PGE Paliwa.

Zakup i odbiór węgla będzie możliwy w składzie węgla w Wierzbnie mieszczącym się pod adresem Wierzbno 96.

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie do Urzędu Gminy przedmiotowego wniosku w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 14 listopada 2022 r. (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Gminy Wierzbno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA” – „PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA”, można go również dostać bezpośrednio w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 6)

WAŻNE!

Aktualny wniosek dotyczy tylko roku 2022 więc maksymalna ilość węgla dla gospodarstwa domowego jaką można zakupić wynosi 1,5 tony. Na przyszły rok, czyli pozostałe 1,5 t będzie obowiązywał nowy wniosek.

WÓJT GMINY WIERZBNO

  /-/ Emil Wąsowski

Załączniki

Accessibility