Obrazek przedstawia plakat z napisem „Cyberbezpieczeństwo Samorząd”, będący odrębnym organem wykonawczym lub inicjatywą z dostępem do Internetu na poziomie samorządowym. Projekt jest potencjalny nowoczesny, dotyczący kwestii technicznych, w całości można go zinterpretować jako skutek mający na celu podniesienie świadomości o zagrożeniach w sieci i ich rozwiązaniu.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) opublikowało w piątek, 16 lutego 2024 roku kolejną uzupełnioną wersję listy rankingowej naboru do projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Aktualnie trwają prace ekspertów z NASK-PIB nad oceną złożonych wniosków. Po ich weryfikacji nastąpi zawieranie umów z grantobiorcami. Na realizację określonych we wnioskach celów samorządy będą miały 24 miesiące.

Prowadzony przez CPPC projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

Prowadzony przez CPPC projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Umożliwia on realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

W ramach projektu Gmina Wierzbno planuje opracować i wdrożyć wspólną dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) dla Urzędu Gminy w Wierzbnie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie oraz dwóch jednostek oświatowych tj. w Szkole Podstawowej w Wierzbnie oraz w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Krypach według najnowszej obowiązującej polskiej normy PN EN ISO/IEC 27001:2023.

W ramach projektu Gmina Wierzbno otrzyma dofinansowanie w formie grantu w wysokości 192 250,91 zł

Całkowita wartość zadania 204 522 zł

Załączniki

Accessibility