Brak informacji

Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. „Modyfikacja sieci LAN w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina” jest
wykonanie prac związanych z modernizacją sieci LAN oraz instalacji zasilania elektrycznego na potrzeby urządzeń IT w budynku Urzędu Gminy w Wierzbnie, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno oraz wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy punktem dystrybucyjnym operatora telekomunikacyjnego (sekretariat pierwsze piętro) a serwerownią (drugie piętro) oraz rozdzielniami piętrowymi (parter i pierwsze piętro) w siedzibie Zamawiającego Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/144408

Załączniki

Accessibility