Brak informacji

OOŚ.6220.2.2022.2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbno z dnia 4 września 2023 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Uruchomieniu instalacji składającej się z prasonożyc oraz rozdrabniacza do przetwarzania odpadów w granicach działki ew. nr 196/6, obręb Wyczółki, gmina Wierzbno, powiat węgrowski, województwo mazowieckie”

Załączniki

Accessibility