Brak informacji

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 15 września 2023 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Wierzbno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Załączniki

Accessibility