Rolników, którzy chcą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II turze 2022, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Termin składania wniosków: od 1 sierpnia 2022 do 31 sierpnia 2022 r.

Faktury VAT stanowiące dowód zakupu: od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 3-31  października 2022 r. 

Wypłata pieniędzy przelewem bankowym do którego niezbędne jest podanie numeru konta oraz nazwy banku.

W przypadku gruntów dzierżawionych należy dołączyć umowy dzierżawy, bądź oświadczenie o użytkowanych/dzierżawionych gruntach.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dołącza się jednorazowo w danym roku  (jeśli został dołączony do wniosku składanego w lutym to teraz nie dołączamy).

 

Wszystkie niezbędne pliki znajdują się poniżej.

 

Załączniki

Accessibility