mixed flower bouquet inside bamboo basket

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętniający pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku.

Z tej okazji wszystkim Pracownikom samorządowym, Radnym, Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.

Składamy podziękowania za wspólną troskę i działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Dziękujemy za trud i poświęcenie z jakim Państwo służycie naszym mieszkańcom.

Życzymy wielu sukcesów zawodowych,  osobistych, dużo zdrowia i wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu Gminy, a Państwa wysiłki niech będą zauważane i doceniane przez mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbno Małgorzata Karczewska

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski

Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:

Accessibility