Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r., wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Szczegółowy kalendarz wyborczy określa terminy i czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, takie jak utworzenie obwodów głosowania, zgłaszanie kandydatów, rozpowszechnianie informacji wyborczych oraz specjalne rozwiązania dotyczące głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie dobrze zorganizowanego i inkluzywnego procesu wyborczego, umożliwiając aktywne uczestnictwo obywateli w kształtowaniu lokalnego samorządu.

Najważniejsze aktualności dotyczące wyborów są dostępne na stronie: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

Accessibility