W terminie do dnia 31 października 2022 r. producenci rolni mogą złożyć wnioski w formie elektronicznej o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r.

Wniosek może złożyć producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Informacje na temat tego wsparcia można również znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Gminy Wierzbno  https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,1433092/

W wyniku złożonego wniosku producent rolny otrzyma protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy, np. o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej.

Następnie po otrzymaniu protokołu oszacowania szkód istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia klęskowego dla rodzin rolniczych, przy czym należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie do 15 listopada 2022 r. do Biura Powiatowego ARiMR.

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).  

Wysokość pomocy w przypadku gdy szkody spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym wynosi 10 000 zł lub w przypadku gdy nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym wynosi 5 000 zł.

Informacje na temat tego wsparcia można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-Accessibility