Umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik i Rąbież” została podpisana 22 września 2022 r.

 

Wójt Gminy Wierzbno Emil Wąsowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzbno Marty Haładaj podpisał w dniu 22 września 2022 roku umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik i Rąbież” o długości ponad 19 800 m.

Wykonawcę robót reprezentował pan Jarosław Karpiński – właściciel firmy WOD – BUD z Trojan.

Całkowita wartość robót wynosi: 7 400 000 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych opiewa na kwotę: 5 700 000 zł.

Nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczona na realizację w/w zadania w wysokości 1 000 000 zł.

Wkład własny Gminy Wierzbno: 700 000 zł.

Czas realizacji inwestycji: lipiec 2024 r.Accessibility