24 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy w Wierzbnie odbyło się uroczyste przekazanie odzieży ochrony indywidualnej strażaka zakupionej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krypach i Czerwonce. W uroczystości udział wzięli: Elżbieta Lanc – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Małgorzata Karczewska – Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbno oraz Barbara Kowalczyk – Sekretarz Gminy Wierzbno.

Dzięki pozyskanej dotacji zakupiono 6 kompletów ubrań bojowych dla druhów z OSP Czerwonka i 5 kompletów dla druhów z OSP Krypy. Do strażaków trafiły kurtki, spodnie, buty, rękawice i hełmy z latarkami. Zestawy mają najwyższe atesty bezpieczeństwa, co wpłynie na komfort, a przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pracy ochotników.

Całkowita wartość zakupionego umundurowania: 48 972,00 złotych, w tym dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego: 24 486,00 zł

Przekazany sprzęt przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej jednostek oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zarówno strażaków OSP jak i mieszkańców gminy Wierzbno.

Podziękowania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego za zrozumienie potrzeb i wspieranie działań Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzbno oraz zaangażowanie i pomoc w realizacji naszych przedsięwzięć.

Accessibility