Program Rozwoju Obszarów Wiejskich = LOGO
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” działająca na terenie powiatu węgrowskiego i Gminy Bielany powiatu sokołowskiego , w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Łączna pula środków do rozdysponowania w naborach 1/2023 – 3/2023 to 268 527,03  euro
Termin składania wniosków w ramach naborów:
1 /2023 – 3/2023: 04.09.2023 – 18.09.2023 r. (do godz. 15.00)
Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
Dodać alternatywne teksty:

GŁÓWNY:
Logo projektu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

ZDJĘCIE:
Plakat informujący o naborze wniosków

Accessibility